Açık Artırma Usulü İhale İlanı


Açıklama: Belediyemizce 1 işyeri Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir.
Kategori: Güncel Haberler
Eklenme Tarihi: 21 Mart 2018
Geçerli Tarih: 23 ?ubat 2019, 21:09
Site: Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
URL: http://www.mut.bel.tr/haber_detay.asp?haberID=715


Belediye Encümeninin 20.03.2018 tarih ve 61 sayılı kararları ile kiralanmasına karar verilen
toplam 1 adet işyeri için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve devamı maddelerince
ihalesi yapılacaktır.
Aşağıda açıklayıcı bilgilerin yer aldığı taşınmazların ihalesine katılmak isteyen
iştirakçiler ihale Saatinden önce geçici teminatlarını Belediye veznesine yatırmaları
ve istenilen gerekli evrakları ( İhaleye Katılım dilekçesi, Geçici teminat makbuzu,
Tebligat için ikamet belgesi, Belediyeye borcu olmadığına dair belge) Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmekte olup, İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Gelir Tahakkuk servisinden 50,00.-TL karşılığında satın alabilirler.

İlanen duyurulur.
           


S. NO

KİRAYA VERİLECEK İŞYERİNİN ADRESİ

ADA NO

PARSEL NO

1 AYLIK KİRA       BEDELİ TL

1 yıllık
Muh.
Bedel TL

GEÇİCİ
TEMİNAT
TL     %3


M si

İHALENİN YAPILACAĞI
YER

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

1

Deveci mahallesinde kayıtlı Betonarme Lokanta Binası ve Arsası niteliğindeki işyeri

162

93

1.200,00

14.400,00

432,00

1.212,00

BELEDİYE
İHALE SALONU

05.04.2018

10.00