Başkanın Mesajı


Açıklama: Değerli Hemşehrilerim
Kategori: Başkan
Eklenme Tarihi: 03 Nisan 2014
Geçerli Tarih: 23 ?ubat 2019, 21:11
Site: Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
URL: http://www.mut.bel.tr/haber_detay.asp?haberID=1


Değerli Hemşehrilerim,
Sizlerin teveccühü ile 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Mut  Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Öncelikle gösterdiğiniz bu güveniniz nedeniyle teşekkür ediyorum.
Vatan sevgisi, millete hizmetin en büyük gücüdür.Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz
yerel yönetimlerdir. Yaşadığımız çevre ve mekanları güzelleştirmek, bayındır hale getirmek; gelecek nesillere daha yaşanabilir,
çağdaş, geçmiş kültürünü koruyan ve yeşeten bir kent bırakmak temel görevimizdir.
2023'ün Türkiyesi'nde yeni bir belediyecilik misyonu ve vizyonu ancak geçmişle geleceği birleştirebilen, eskinin
değerlerini çağdaş dünya ile buluşturmayı başarabilen yerel yöneticilerle mümkün olabilir. Bu yüzden içerisinde
bulunduğumuz şartlar her ne olursa olsun her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk üstlenmemiz gerekmektedir.
Bu sebeple hedefe giden yolda insanlarımızın hizmet beklentilerini dikkate alan bir anlayışla, bu güne kadar sorumluluk
aldığımız tüm görevlerde ortaya koyduğumuz yönetim yeteneklerimizi halkımızın hizmetine sunarak yeni bir yerel yönetim modeli uygulamaya
başlamalıyız. İşte ÜRETKEN BELEDİYECİLİK GÖRÜŞÜ bu bilincin bir ürünü ortaya çıkmıştır.
Üretken belediyecilik, hizmette kalite, etkinlik ve sürekliliği sağlayan bir yerel yönetim anlayışı olduğu kadar aynı zamanda da
toplumu birleştirici, bütünleştirici ve etkili bir belediyecilik anlayışıdır da.

Misyonumuz;
- Birlikte yönetim - Bütünsel yaklaşım
- Yerel hizmetlerin zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde sunulması,
- Çevreye duyarlı ve mimari estetiğe öenem veren, toplumsal çıkarları gözeten plan ve projelerin uygulanması,
- Doğa, tarihi ve kültürel mirasın korunması
- Yeterli yeşil alanların, spor alanlarının ve sosyal donatıların sağlanması
- Hizmette eşitlik ile vatandaşı bilgilendirmenin amaç edinildiği yaşanabilir çağdaş bir kent ortamının sağlanması

Vizyonumuz;
Milli ve manevi değerleri koruyarak örnek bir belediyecilik anlayışı ortaya koymak

Hedefimiz;
Yerinden yönetim gücünün etkin ve üretken bir biçimde kullanılarak, çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir MUT vizyonuna
ulaşmaktır. 


 _____________________________________________________________

==== Dünden Bugüne Belediye Başkanlarımız =====